top of page

The excess of the max withdrawal during promotion will be automatically lost once the promotion is canceled

Dairy crazy Bonus.png
  1. Ưu đãi yêu cầu vòng cược gấp 25 lần, giới hạn rút trong 1 lần.

  2. Mỗi hội viên chỉ được duy nhất 1 lần nhận thưởng.

  3. Hội viên muốn nhận ưu đãi nạp 600% , vui lòng vào sảnh game bấm vào bên phải có hình ngân hàng để nhận các ưu đãi hoạt động trên.

  4. giới hạn quay hủ bắn cá.

How to Participate:

*Promotion available Monday-Thursday

1.  Each member and each promotion can apply once a day.

2. Cannot used with other promotions in the same time.

3. Slot only

How to avail:

1. Apply for a promotion: Member Center >> Promotion List >> Apply for the desired promotion.

2. Quit from the promotion: Member Center >> Promotion  >> quit from the promotion.

This Promotion Only Applies At JILIHOW.com

You can contact JILIHOW Admin via our live chat

PGcode888_service.png
AA (2).png
PGcode888-GCash.png
PGcode888-GCash.png
PGcode888-GCash.png
QRcode.png
login_icon_service_normal.ad0adfa.png
bottom of page