top of page

Điều khoản và điều kiện

PGcode888_page-BG.jpg

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Dịch vụ của JILIHOW

1. Chung

1.1.

Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa Người chơi (sau đây gọi là "Người dùng") và JILIHOW.

1.2.

Người dùng đồng ý rằng bằng cách sử dụng hoặc truy cập bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi https://www.jilihow.com/ hoặc bất kỳ trang web nào khác, thuộc sở hữu của JILIHOW  qua TV, máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác phương tiện để truy cập các dịch vụ trò chơi bao gồm các ứng dụng có thể tải xuống ("Trang web") và/hoặc đăng ký trên trang web mà họ đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này và (i) thủ tục đăng ký tài khoản (ii) tất cả trò chơi và giao dịch trò chơi ( iii) Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và (iv) Quy tắc trò chơi (tổng hợp sau đây gọi là "T&C").

1.3.

Người dùng phải đọc kỹ toàn bộ T&C này trước khi nhấp vào nút "CHẤP NHẬN". Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của T&C này, Người dùng không được sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Trang web.

1.4.

Các Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực ngay khi Người dùng nhấp vào nút "CHẤP NHẬN". Bằng cách nhấp vào "CHẤP NHẬN", Người dùng biểu thị rằng anh ta đã đọc và hiểu T&C và đồng ý trở thành một bên trong mối quan hệ hợp đồng giữa Người dùng và JILIHOW.

1.5.

JILIHOW có quyền chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và sửa đổi T&C giữa Người dùng và JILIHOW bất cứ lúc nào. JILIHOW sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Người dùng được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với T&C. Nếu Người dùng không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, họ nên ngừng sử dụng dịch vụ và đóng tài khoản của mình. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau ngày các thay đổi có hiệu lực sẽ được coi là sự chấp nhận các thay đổi của Người dùng

1.6.

JILIHOW được quản lý bởi Cơ quan quản lý trò chơi Myanmar.

1.7.

Các Điều khoản & Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý và hợp đồng giữa Người dùng và JILIHOW.

1.8.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản và Điều kiện này với các điều khoản và điều kiện cụ thể của trò chơi, thì điều khoản sau sẽ được áp dụng. Trong trường hợp bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản và điều kiện cụ thể của trò chơi không được đề cập nhưng được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, thì nó sẽ được coi là áp dụng cho mối quan hệ của người chơi với JILIHOW.

1.9.

Người dùng hoàn toàn hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản & Điều kiện này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm

1.10.

Những sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên https://www.jilihow.com. Người dùng có trách nhiệm xem xét T&C, cùng với các Quy tắc cụ thể cho từng Trò chơi mà Người dùng chọn tham gia, để luôn được cập nhật với tất cả các sửa đổi mỗi khi Người dùng chơi. Người dùng có thể dễ dàng xác định xem các Điều khoản & Điều kiện này đã thay đổi hay chưa bằng cách tham khảo số Phiên bản và ngày của Điều khoản & Điều kiện hiện tại được nêu trên trang này. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, công ty sẽ thông báo trước cho Người dùng trước khi thực hiện sửa đổi đáng kể đối với các điều khoản và điều kiện và trong mọi trường hợp như vậy, Người dùng sẽ nhận được bản tóm tắt về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.

1.11.

Các quy tắc và giải thích về việc tham gia bất kỳ Trò chơi nào của JILIHOW, duy trì tài khoản Người dùng với JILIHOW, Chính sách quyền riêng tư và các thông tin quan trọng khác được cung cấp trong các liên kết riêng biệt trên Trang web và được đưa vào các Điều khoản & Điều kiện này để tham khảo.

1.12.

Không ảnh hưởng đến điều khoản 1 ở trên, bất kỳ tham chiếu nào đến Trò chơi JILIHOW trong thỏa thuận này sẽ đề cập đến Casino, Rush Poker và các Trò chơi khác đôi khi có thể có trên Trang web. JILIHOW  bảo lưu quyền thêm và xóa Trò chơi khỏi Trang web theo quyết định riêng của mình.

1.13.

Các Điều khoản & Điều kiện này được xuất bản bằng một số ngôn ngữ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giúp Người dùng dễ dàng truy cập. Chỉ có phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý của mối quan hệ giữa Người dùng và JILIHOW và trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản không phải tiếng Anh và phiên bản tiếng Anh của các T&C này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.14.

Nếu Người dùng mở hoặc cố gắng mở nhiều tài khoản, vì bất kỳ lý do gì, JILIHOW  có thể tùy ý chặn hoặc đóng bất kỳ hoặc tất cả các tài khoản của Người dùng. Nếu JILIHOW cho phép Người dùng duy trì một tài khoản, thì đó sẽ là tài khoản được tạo đầu tiên với JILIHOW, mà số tiền gửi còn lại của Người dùng, nếu có, sẽ được chuyển vào đó. JILIHOW sẽ khấu trừ phí quản lý 10% số dư ví hoặc 30 USD (Ba mươi USD), tùy theo số tiền nào cao hơn tại thời điểm chuyển, cho mọi tài khoản mà Người dùng đã mở cũng như mọi khoản khấu trừ khác có thể áp dụng theo quy định với JILIHOW T&C.

1.15.

Nhà điều hành trang web này là Siamese CDs Inc. có địa chỉ đăng ký tại Grand Andaman Hotel and Casino, Thahtay Khyun Island, Myanmar.

2. Tài khoản Thành viên Người dùng

2.1.

Đăng ký và mở tài khoản thành viên Người dùng:

2.1.1.

Để tham gia bất kỳ Trò chơi JILIHOW nào bằng tiền thật, người đăng ký phải đủ 18 tuổi để đăng ký tài khoản với JILIHOW  (“Tài khoản Thành viên”) và nạp tiền vào Tài khoản Thành viên trong cách quy định trên trang sau: trang: đăng ký.

2.1.2.

Cư dân của Hoa Kỳ, Singapore, Philippines và HongKong không được phép mở tài khoản với JILIHOW.

JILIHOW thường xuyên kiểm tra các đăng ký bất thường của mình và sẽ đình chỉ ngay lập tức và vô thời hạn bất kỳ tài khoản người chơi nào của các quốc gia này.

Người dùng có trách nhiệm xác định tình trạng pháp lý của cờ bạc trên internet trong phạm vi quyền hạn của Người dùng và hành động phù hợp. Tính khả dụng của Trang web JILIHOW  trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào không cấu thành một đề nghị hoặc lời mời của JILIHOW  để sử dụng các dịch vụ do JILIHOW_cc781905-5cde-3194-bb3b- cung cấp Trang web 136bad5cf58d_. JILIHOW sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các hành động của người chơi khi đánh bạc trên Internet là bất hợp pháp và/hoặc vi phạm điều khoản và Điều kiện này.

2.1.3.

JILIHOW  bảo lưu quyền chỉ định Nhà cung cấp Giải pháp Thanh toán hành động, nhận và/hoặc thanh toán tiền thay mặt cho JILIHOW.

2.1.4.

Người dùng không thể đánh bạc, đặt cược và đặt cược trong Lãnh thổ Myanmar như được đề cập trong giấy phép chơi game của chúng tôi.

2.1.5.

Người dùng chỉ được phép có một Tài khoản Thành viên trên Trang web này. Nếu Người dùng cố mở nhiều Tài khoản Thành viên, tất cả các tài khoản mà Người dùng cố mở có thể bị chặn hoặc đóng.

2.1.6.

Nếu Người dùng nhận thấy rằng mình có nhiều Tài khoản Thành viên dưới các tên khác nhau, Người dùng sẽ thông báo ngay cho JILIHOW .

2.1.7.

Yêu cầu mở Tài khoản Thành viên được thực hiện bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký và gửi trực tuyến tới JILIHOW . JILIHOW  có quyền từ chối mở Tài khoản thành viên

2.1.8.

Tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký PHẢI chính xác. Người dùng phải nhập tất cả thông tin bắt buộc được yêu cầu vào biểu mẫu đăng ký của Người dùng, cụ thể là danh tính của Người dùng, địa chỉ và chi tiết liên hệ của Người dùng, bao gồm địa chỉ e-mail hợp lệ, nơi cư trú của Người dùng, thông tin thanh toán có liên quan, tất cả đều phải đúng và chính xác. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Người dùng được thông báo rằng JILIHOW thực hiện các quy trình xác minh, dù là tự mình hay thông qua bên thứ ba đối với khoản tiền gửi của Người dùng. Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp cho JILIHOW  các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu, để xác minh danh tính của mình. Tài khoản Thành viên của Người dùng có thể bị khóa hoặc đóng nếu Người dùng không cung cấp thông tin hoặc tài liệu được yêu cầu hoặc nếu thông tin hoặc tài liệu mà Người dùng cung cấp bị phát hiện là sai hoặc gây hiểu nhầm.

2.1.9.

Là một phần của quy trình đăng ký, Người dùng phải chọn tên người dùng và mật khẩu để có thể đăng nhập vào Trang web. Người dùng có trách nhiệm duy nhất và duy nhất là đảm bảo rằng các chi tiết đăng nhập của Người dùng được lưu giữ an toàn. Người dùng không được tiết lộ chi tiết đăng nhập của mình cho bất kỳ ai. JILIHOW  không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào lạm dụng hoặc lạm dụng Tài khoản thành viên của Người dùng do Người dùng tiết lộ, dù cố ý hay vô tình, chủ động hay thụ động, các chi tiết đăng nhập của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2.1.0.

Người dùng không được phép chuyển tiền từ Tài khoản thành viên của Người dùng cho Người dùng khác hoặc nhận tiền từ Người dùng khác vào Tài khoản thành viên của Người dùng.

2.1.11.

Việc bán/chuyển nhượng và/hoặc mua lại tài khoản cho/từ những Người dùng khác luôn bị cấm.

2.2.

Tiền gửi vào Tài khoản Thành viên của Người dùng

2.2.1.

Người dùng chỉ có thể tham gia bất kỳ Trò chơi nào nếu Người dùng có đủ tiền trong Tài khoản thành viên của Người dùng. JILIHOW  không bao giờ cung cấp cho Người dùng bất kỳ khoản tín dụng nào khi tham gia vào bất kỳ Trò chơi nào.

2.2.2.

Tất cả thông tin cần thiết để gửi tiền vào Tài khoản Thành viên của Người dùng, có thể được tìm thấy trong các trang “Tài khoản của tôi” và “Nạp tiền” của Trang web. Người dùng có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào có sẵn cho mình như được chỉ định trong các trang này và đôi khi có thể được sửa đổi. Xin lưu ý rằng một số phương pháp có thể không khả dụng ở một số quốc gia.

2.2.3.

Tùy thuộc vào phương pháp được chọn, tiền gửi có thể phải chịu phí. Để biết các khoản phí hiện tại liên quan đến việc gửi tiền, hãy xem "Tài khoản của tôi" và "Tiền gửi" cho từng phương thức gửi tiền. Ngân hàng của Người dùng có thể tính phí Người dùng một cách độc lập đối với chuyển khoản ngân hàng và các phương thức thanh toán khác.

2.2.4.

JILIHOW chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ. Người dùng phải chọn một loại tiền tệ làm tiền tệ cho Tài khoản thành viên của Người dùng. Bất kỳ khoản thanh toán nào mà JILIHOW nhận được bằng loại tiền khác với loại tiền mà Người dùng đã chọn sẽ được chuyển đổi thành loại tiền được chọn theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Bất kỳ khoản phí trao đổi nào sẽ do Người dùng thanh toán.

2.2.5.

Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để gửi tiền, tiền của Người dùng sẽ được ghi có khi JILIHOW nhận được mã phê duyệt và ủy quyền từ ngân hàng phát hành thẻ. Nếu JILIHOW không nhận được sự chấp thuận và mã ủy quyền như vậy, tài khoản của Người dùng sẽ không được ghi có với số tiền đó.

2.2.6.

JILIHOW bảo lưu quyền sử dụng các thủ tục và phương tiện bổ sung để xác minh danh tính của Người dùng khi thực hiện gửi tiền vào Tài khoản Thành viên của Người dùng.

2.2.7.

JILIHOW không cấp bất kỳ khoản tín dụng nào cho việc sử dụng các dịch vụ của mình.

2.2.8.

Số dư tín dụng trong Tài khoản Thành viên của Người dùng sẽ không bị tính lãi.

2.3.

Quản trị tài khoản.

2.3.1

JILIHOW vận hành Tài khoản thành viên của Người dùng, tính toán số tiền mà Người dùng đã đặt cược hoặc đề nghị đặt cược vào một lần đặt cược, thể hiện khả năng tiếp xúc tiềm năng của Người dùng bất cứ lúc nào (“Số tiền đặt trước”) và tính toán số dư "Có thể đặt cược" của Người dùng, theo thời gian, cũng như giải quyết các cược do Người dùng thực hiện với Người dùng khác thông qua việc Người dùng tham gia Trò chơi.

2.3.2

Số tiền trong Tài khoản thành viên của Người dùng chưa được đặt cược cho một lần đặt cược phù hợp là số dư "Có thể đặt cược" của Người dùng và sẽ xác định giới hạn đặt cược của Người dùng.

2.3.3

Các tính toán của JILIHOW về số dư “Số tiền đặt trước”, “Có thể đặt cược” của Người dùng và số tiền mà Người dùng nợ theo các điều khoản của thỏa thuận này sẽ là quyết định cuối cùng và, trong trường hợp không có bất kỳ lỗi rõ ràng nào, sẽ không phải chịu bất kỳ yêu cầu hoặc điều tra nào .

2.3.4

JILIHOW được phép bù trừ bất kỳ khoản lỗ nào với bất kỳ khoản lãi nào.

2.3.5

Bất kỳ khoản tiền gửi nào do Người dùng thực hiện vào Tài khoản Thành viên của Người dùng sẽ được giữ để Người dùng sử dụng cho đến khi Người dùng đặt giá thầu để đặt cược hoặc chấp nhận đặt cược trên Trang web. JILIHOW sau đó giữ số tiền đã đặt cược chờ kết quả của Cược.

2.3.6

Khi Người dùng đã đặt cược trên trang web của JILIHOW, JILIHOW  sẽ giữ số tiền đã đặt cược chờ kết quả của Trò chơi và tuyên bố người chiến thắng. Tại thời điểm này, cược có giá trị ràng buộc và không thể bị hủy cũng như không thể rút bất kỳ số tiền nào do JILIHOW  nắm giữ với tư cách là một bên liên quan.

2.4.

xuất chi

2.4.1.

Khi kết quả của Trò chơi mà Người dùng tham gia được xác định hoặc khi JILIHOW đã xác nhận kết quả có liên quan của một sự kiện và giải quyết thị trường, tất cả tiền thắng cược sẽ được giữ lại để sử dụng Tài khoản Thành viên của Người dùng.

2.4.2.

Nếu JILIHOW  ghi có nhầm vào Tài khoản thành viên của Người dùng với số tiền thắng cược không thuộc về Người dùng, cho dù do lỗi kỹ thuật hay con người hay lý do nào khác, thì số tiền đó sẽ vẫn là tài sản của JILIHOW_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ và số tiền sẽ được chuyển từ Tài khoản Thành viên của Người dùng. Nếu trước khi JILIHOW  nhận ra lỗi mà Người dùng đã rút số tiền không thuộc về mình, mà không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục và hành động khác có thể có theo luật, thì số tiền bị thanh toán nhầm sẽ cấu thành một khoản nợ của Người dùng đối với JILIHOW. Trong trường hợp ghi có sai, Người dùng có nghĩa vụ thông báo ngay cho JILIHOW  qua email.

2.4.3.

JILIHOW  sẽ thực hiện các thủ tục xác minh bổ sung đối với bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền tương đương 2.500 USD. Tuy nhiên, JILIHOW  bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ quy trình xác minh nào như vậy trong trường hợp khoản thanh toán cho Người dùng thấp hơn.

2.5.

Rút tiền từ Tài khoản Thành viên của Người dùng

2.5.1.

Người dùng có thể rút bất kỳ số tiền nào lên đến số dư “Có thể đặt cược” trong Tài khoản thành viên của Người dùng bằng cách gửi JILIHOW  cùng với thông báo rút tiền hợp lệ trên Trang web.

2.5.2.

Để giải phóng số dư Tài khoản thành viên của Người dùng và rút tất cả tiền của Người dùng, trước tiên Người dùng phải hủy mọi cổ phần mà anh ta có thể đã thực hiện vẫn chưa thanh toán.

2.5.3.

Thông báo rút tiền phải được thực hiện thông qua Trang web. JILIHOW  sẽ không chấp nhận các yêu cầu rút tiền được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử. Nhân viên của JILIHOW  không được phép bỏ qua các hướng dẫn này.

2.5.4.

Để bảo vệ Người dùng, trong bất kỳ khoảng thời gian 24 giờ nào, Người dùng chỉ có thể rút số tiền tối đa là 5.000 USD trừ khi số tiền lớn hơn đã được thỏa thuận trước theo thỏa thuận.

2.5.5.

JILIHOW cung cấp nhiều phương thức rút tiền. Việc rút tiền có thể bị tính phí tùy thuộc vào phương thức đã chọn. Bất kỳ khoản tiền thắng cược nào trên số tiền được nêu trong 2.5.4 đều có thể được rút thông qua phương thức do Người dùng chọn để gửi tiền. Thông tin về phí rút tiền hiện tại được tìm thấy trên "Tài khoản của tôi" và bằng cách nhấp vào "Rút tiền". Ngoài ra, ngân hàng riêng của Người dùng có thể tính thêm phí xử lý. Các khoản phí này có thể thay đổi theo thời gian.

2.5.6.

JILIHOW  bảo lưu quyền ghi có lại cho Người dùng bằng phương thức tương tự như phương thức mà Người dùng đã sử dụng khi gửi tiền.

2.5.7.

JILIHOW  bảo lưu quyền yêu cầu giấy tờ tùy thân cho tất cả các lần rút tiền.

2.5.8.

Khi yêu cầu rút số tiền thắng vượt quá 100.000 USD, JILIHOW  bảo lưu quyền thanh toán số tiền được yêu cầu tăng dần trong 10 tháng liên tiếp, với một lần thanh toán mỗi tháng theo lịch.

2.5.9

Vì lợi ích của trò chơi công bằng, trò chơi của Người dùng sẽ được xem xét trước khi xử lý việc rút tiền đối với bất kỳ kiểu chơi bất thường hoặc bất thường nào bao gồm nhưng không giới hạn ở, cược bằng, không hoặc cược ký quỹ thấp hoặc cá cược phòng hộ cho các mục đích yêu cầu chơi qua. Nếu JILIHOW  cho rằng đã xảy ra chơi trò chơi bất thường, JILIHOW  có quyền giữ lại mọi khoản rút tiền và/hoặc tịch thu tất cả tiền thắng cược và tiền thưởng.

2.5.10.

Đối với tiền gửi và tiền thắng cược, người dùng cần đặt cược 1 lần trước khi yêu cầu rút tiền. Nếu Người dùng chọn làm điều này, Người dùng chỉ có thể rút số tiền mà anh ta đã gửi, số tiền này có thể hoặc không thể kích hoạt phần thưởng tiền thưởng, theo các điều khoản mà toàn bộ số tiền thưởng vẫn còn trong tài khoản hoặc có thể được rút bởi JILIHOW. Ví dụ: Người dùng gửi 20 USD và JILIHOW  cung cấp 20 USD dưới dạng phần thưởng tiền gửi. Sau đó, có 40 USD trong tài khoản của Người dùng. Trước khi đáp ứng các yêu cầu đặt cược (thường gấp 40 lần số tiền thưởng), Người dùng có thể muốn rút số tiền đã gửi của mình (20 USD). JILIHOW  sau đó sẽ rút lại tiền thưởng và mọi khoản tiền thắng hoặc thua trước khi việc rút tiền có thể được chấp thuận. Nếu Người dùng đã đánh bạc một phần của tổng số dư trên tài khoản, Người dùng chỉ có thể yêu cầu rút số tiền còn lại sau khi số tiền thưởng đã được trả lại cho JILIHOW . JILIHOW có quyền từ chối hoặc làm mất hiệu lực bất kỳ phần thưởng nào được cung cấp cho bất kỳ Người dùng nào vì các lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Người dùng lạm dụng.

2.5.11.

Điều kiện tiên quyết để xử lý các khoản rút tiền có tổng số tiền vượt quá 2.500 USD là Người dùng cung cấp cho JILIHOW  một bản sao hộ chiếu hợp lệ hoặc chứng minh nhân dân hợp lệ của Người dùng (xác nhận danh tính và tuổi) và một hóa đơn tiện ích gần đây trong tài khoản. Tên người dùng và ngày dưới 3 tháng (xác nhận nơi cư trú). Trong trường hợp gửi tiền qua thẻ tín dụng, Người dùng có thể được yêu cầu gửi bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng đã sử dụng chỉ hiển thị sáu chữ số đầu tiên và bốn chữ số cuối ở mặt trước và ẩn số CVV2 ở mặt sau.

2.5.12.

JILIHOW  cũng bảo lưu thêm quyền yêu cầu các tài liệu được thảo luận trong 2.5.11 ở trên đối với bất kỳ chủ tài khoản nào đã yêu cầu rút bất kỳ số tiền nào dưới 2.500 USD.

2.5.13.

Không thể rút tiền vào thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ đối với Visa hoặc Visa điện tử và Mastercard.

2.5.14.

Theo luật hiện hành, JILIHOW  sẽ chỉ chuyển số tiền vào cùng một tài khoản từ nơi bắt nguồn số tiền được trả vào tài khoản của Người dùng.

2.5.15.

Số tiền xuất chi tối thiểu là 10 USD. Đối với các khoản thanh toán dưới USD50,00 (năm mươi USD) JILIHOW  bảo lưu quyền tính phí giao dịch.

2.5.16.

JILIHOW  bảo lưu quyền hạn chế các khoản thanh toán ở mức 10.000 USD mỗi tuần.

2.6

Đóng tài khoản thành viên của người dùng

2.6.1

Người dùng có thể đóng tài khoản của mình bất kỳ lúc nào và JILIHOW  sẽ trả lại cho Người dùng tất cả số tiền từ Tài khoản thành viên của Người dùng tùy thuộc vào việc khấu trừ phí rút tiền có liên quan. Để đóng Tài khoản thành viên của Người dùng, trước tiên Người dùng phải hủy mọi ưu đãi cho cổ phần mà Người dùng đã thực hiện vẫn chưa thanh toán.

2.6.2

Phương thức hoàn trả sẽ do JILIHOW toàn quyền quyết định.

2.6.3

JILIHOW  bảo lưu quyền đóng Tài khoản Thành viên của Người dùng và hoàn trả cho Người dùng số dư "Có thể đặt cược", tùy thuộc vào việc khấu trừ mọi khoản phí rút tiền có liên quan, theo quyết định tuyệt đối của JILIHOW và không cần bất kỳ nghĩa vụ nêu lý do hoặc đưa ra thông báo trước.

2.6.4

Nếu Người dùng không đăng nhập vào Tài khoản Thành viên của mình qua internet, sử dụng "Tên người dùng" và "Mật khẩu" của mình trong khoảng thời gian một (1) năm, tất cả số dư có thể bị xóa khỏi tài khoản của Người dùng sau khi thông báo được gửi tới địa chỉ e-mail đã đăng ký.

2.6.5

JILIHOW  bảo lưu quyền giữ lại và xóa mọi phần thưởng được trao cho Người dùng nếu những phần thưởng đó không được sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày chúng được trao.

2.6.6

Nếu Người dùng sử dụng tiền thưởng để chơi trên các Trò chơi không có trong Trò chơi được tính để đáp ứng yêu cầu về tiền thưởng, JILIHOW  có quyền từ chối rút tiền, xóa tiền thưởng và xóa tiền thắng cược mà không cần thông báo. JILIHOW  có quyền khóa tất cả tài khoản của người chơi bị phát hiện lạm dụng quy tắc này.

3. Nghĩa vụ của Người dùng với tư cách là người chơi

3.1.

Người dùng theo đây tuyên bố và đảm bảo rằng:

3.1.1.

Người dùng mười tám (18) tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành hợp pháp tối thiểu cao hơn như vậy theo quy định của luật tài phán áp dụng cho Người dùng. Người dùng sẽ không bị cấm tham gia các Trò chơi được cung cấp trên Trang web theo bất kỳ quy tắc luật định nào trong khu vực tài phán của mình;

3.1.2.

Người dùng xác nhận rằng anh ta sẽ chỉ sử dụng Trang web này và Tài khoản Thành viên cho mục đích tham gia thực sự của Người dùng vào Trò chơi chứ không phải cho bất kỳ hoạt động tài chính hoặc hoạt động nào khác. Sự tham gia của Người dùng vào Trò chơi sẽ hoàn toàn thuộc về khả năng cá nhân không chuyên nghiệp của Người dùng và chỉ được sử dụng cho các mục đích giải trí và giải trí;

3.1.3.

Người dùng phải tham gia Trò chơi thay mặt cho chính mình chứ không phải thay mặt cho bất kỳ người nào khác;

3.1.4.

Người dùng xác nhận rằng anh ta không cư trú tại Philippines, Hồng Kông, Singapore hoặc Hoa Kỳ.

3.1.5.

Tất cả thông tin mà Người dùng cung cấp cho JILIHOW  trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận này là đúng, đầy đủ và chính xác và Người dùng sẽ ngay lập tức thông báo cho JILIHOW  về bất kỳ thay đổi nào của những thông tin đó;

3.1.6.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm báo cáo và hạch toán mọi khoản thuế trò chơi áp dụng cho mình và phải nộp cho cơ quan quản lý hiện hành theo luật liên quan đối với bất kỳ khoản tiền thắng cược nào mà Người dùng nhận được từ JILIHOW ;

3.1.7.

Người dùng xác nhận rằng tất cả số tiền mà Người dùng gửi vào Tài khoản Thành viên không có bất kỳ dấu hiệu bất hợp pháp nào và đặc biệt, không bắt nguồn từ bất kỳ hoạt động hoặc nguồn bất hợp pháp nào;

3.1.8.

Người dùng hiểu rằng khi tham gia Trò chơi, Người dùng có nguy cơ mất tiền gửi vào Tài khoản thành viên;

3.1.9.

Người dùng sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận, thông đồng, sửa chữa hoặc hoạt động bất hợp pháp nào khác liên quan đến việc Người dùng hoặc bên thứ ba tham gia vào bất kỳ Trò chơi nào và sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp hoặc kỹ thuật hoặc thiết bị phần cứng nào được phần mềm hỗ trợ để Người dùng tham gia trong bất kỳ Trò chơi nào. JILIHOW  theo đây bảo lưu quyền vô hiệu hóa hoặc đóng Tài khoản Thành viên hoặc vô hiệu hóa việc Người dùng tham gia Trò chơi trong trường hợp có hành vi như vậy;

3.1.10.

Liên quan đến tiền gửi và rút tiền vào và từ Tài khoản Thành viên của Người dùng, Người dùng chỉ được sử dụng thẻ tín dụng và các công cụ tài chính khác hợp lệ và thuộc sở hữu hợp pháp của mình.

3.1.11.

Phần mềm máy tính mà JILIHOW  cung cấp cho Người dùng là tài sản của JILIHOW  hoặc bất kỳ bên thứ ba hoặc đối tác nào khác của JILIHOW_cc781905-5cde-3194-bb3b-586_bad và iscf được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Người dùng chỉ có thể sử dụng phần mềm cho mục đích sử dụng cá nhân, giải trí của riêng Người dùng theo tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện được thiết lập theo đây và phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.

3.1.12.

Các trò chơi được chơi trên Trang web phải được chơi theo cách giống như các trò chơi được chơi trong bất kỳ môi trường nào khác. Người dùng phải lịch sự với những Người dùng khác và tránh những bình luận thô lỗ hoặc tục tĩu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phòng trò chuyện.

3.2.

Tài khoản không hoạt động và không hoạt động

3.2.1.

Nếu không có giao dịch nào được ghi lại trên tài khoản của Người dùng trong mười hai tháng, Tài khoản Thành viên sẽ được coi là không hoạt động. Trong trường hợp như vậy, sau khi gửi thông báo thích hợp cho người chơi vào tháng thứ 11, JILIHOW  sẽ khấu trừ 5 USD phí quản lý mỗi tháng từ tài khoản của Người dùng. Nếu sau khi JILIHOW  bắt đầu tính Phí quản lý vào tài khoản của Người dùng và trước khi tài khoản của Người dùng không hoạt động, Người dùng bắt đầu chơi trên tài khoản Người dùng, thì JILIHOW  sẽ hoàn trả vào tài khoản Người dùng phí hành chính tính phí. Để được hoàn lại phí hành chính, Người dùng phải chơi và đặt cược tiền vào tài khoản chứ không chỉ bằng cách đăng nhập. Trong trường hợp như vậy, Người dùng được yêu cầu liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp tài khoản người dùng không hoạt động trong 30 tháng, do đó không thực hiện đăng nhập trong vòng 30 tháng qua, JILIHOW  sẽ đóng tài khoản của Người dùng.

4. Chơi game có trách nhiệm

4.1

Bạn có thể tùy ý quyết định loại trừ bản thân khỏi việc chơi bất kỳ Trò chơi nào trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể: • Đặt giới hạn cho số tiền bạn có thể đặt cược trong một khoảng thời gian nhất định. • Đặt giới hạn cho những tổn thất mà bạn có thể phải gánh chịu trong một khoảng thời gian; • Đặt giới hạn về lượng thời gian bạn có thể chơi trong một phiên; • Cấm chơi có thời hạn hoặc không thời hạn.

4.2

Để áp đặt giới hạn cho trò chơi của bạn, bạn cần gửi email đến dịch vụ khách hàng địa phương của mình theo địa chỉ được cung cấp trên https://www.jilihow.com/ cho biết các chi tiết sau "Tôi muốn được loại trừ khỏi https://www .jilihow.com/", hoặc truy cập https://www.jilihow.com/ và nhấp vào "Chơi game có trách nhiệm". Việc tự loại trừ sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đại diện dịch vụ khách hàng nhận được yêu cầu của bạn.

4.3

Nếu bạn chọn tự loại trừ mình trong một khoảng thời gian không xác định, tài khoản của bạn sẽ bị đóng và bạn sẽ bị cấm đăng ký lại trên Trang web của chúng tôi.

4.4

Khi thiết lập Tài khoản thành viên của mình, bạn cũng có thể chọn áp đặt giới hạn cho trò chơi của mình. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể gửi tiền và chơi với số tiền bạn đã đặt trước trong khoảng thời gian bảy ngày tiếp theo. Bạn không thể tăng giới hạn của mình trong một tuần đang diễn ra, nhưng có thể tăng số tiền đặt cược tối đa cho tuần tiếp theo.

4.5.

Nếu bạn chọn tự loại trừ theo cách được dự tính ở trên, thì bạn sẽ không thể đảo ngược vị trí này trong ít nhất 7 ngày, sau đó bạn sẽ có thể gửi email đến cùng một địa chỉ email để kích hoạt lại quyền truy cập của bạn vào Trò chơi của chúng tôi và kích hoạt lại Tài khoản thành viên của bạn.

5. JILIHOW  Chương trình phần thưởng

5.1.

JILIHOW  bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình Phần thưởng của JILIHOW bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu JILIHOW  nghi ngờ rằng Bạn đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận khi sử dụng Chương trình Phần thưởng JILIHOW hoặc vi phạm Điều khoản và Điều kiện của JILIHOW, JILIHOW  có thể đóng băng hoặc chấm dứt Tài khoản Thành viên của bạn và/hoặc tài khoản có liên quan (ví dụ: một người bạn được giới thiệu) theo quyết định tuyệt đối của JILIHOW.

5.2.

Bạn sẽ tự động được đăng ký trên Chương trình Phần thưởng khi bạn đăng ký tài khoản trên JILIHOW.

5.3.

Để thu thập tiền trên trang web, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình.

5.4.

Bạn sẽ được thưởng xu khi hoạt động tích cực trên JILIHOW.

5.5.

Tất cả thông tin cần thiết liên quan đến số xu kiếm được và có sẵn cho người chơi đều hiển thị trên trang 'Tài khoản của tôi' của người chơi.

5.6.

Số tiền thưởng cho các hoạt động cụ thể được liệt kê trên trang web.

5.7.

Xu chỉ có thể được đổi tại cửa hàng JILIHOW .

5.8.

Tiền xu không thể được chuyển cho người chơi khác.

5.9.

Số tiền xu được ghi lại và cập nhật theo thời gian thực.

5.10.

Cấp độ thành viên kiếm được có hiệu lực và được cập nhật ngay lập tức.

5.11.

Để vượt qua Cấp độ 1 trong Chương trình Phần thưởng, người chơi bắt buộc phải gửi tiền. Tất cả quá trình tăng cấp sẽ bị dừng ở tất cả các cấp cho đến khi người chơi gửi tiền.

5.12

Một số ưu đãi trong cửa hàng chỉ dành cho những người chơi đã đạt đến một cấp độ chương trình cụ thể.

5.13.

JILIHOW  bảo lưu quyền vô hiệu hóa vĩnh viễn hoặc đình chỉ Chương trình Phần thưởng của người chơi trong trường hợp người chơi gian lận hoặc có ý định gian lận.

5.14.

Kẻ cướp sòng bạc có thể tịch thu tiền của bạn nếu bạn không sử dụng chúng.

6. Quy tắc đặc biệt

6.1

Một số điều khoản được nêu trong phần này đề cập đến các quy tắc, điều khoản và điều khoản hợp đồng cho các trò chơi cụ thể, được tìm thấy trong một liên kết riêng từ trang này. Các quy tắc được liên kết với trang này tạo thành một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Điều kiện này và Người dùng sẽ được coi là đã chấp nhận các quy tắc đặc biệt khi nhấp vào nút 'CHẤP NHẬN' trên trang này.

7. Chính sách bảo mật

7.1.

Người dùng tại đây thừa nhận và đồng ý với việc JILIHOW xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng nhằm mục đích cho phép Người dùng truy cập và sử dụng Trang web cũng như để cho phép Người dùng tham gia Trò chơi và cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho Người dùng.

7.2.

JILIHOW  sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng và tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng theo các thông lệ kinh doanh tốt nhất và luật hiện hành.

7.3.

JILIHOW  sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng để cho phép Người dùng tham gia Trò chơi và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc Người dùng tham gia Trò chơi.

7.4.

JILIHOW  cũng sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng nhằm mục đích thực hiện các thủ tục xác minh liên quan đến việc Người dùng tham gia Trò chơi.

7.5.

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết để xử lý các yêu cầu của Người dùng, chẳng hạn như thực hiện các giao dịch trên Tài khoản thành viên của Người dùng hoặc tham gia Trò chơi, để thực hiện các thủ tục xác minh hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu. Vì các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của JILIHOW có thể chịu trách nhiệm đối với một số phần trong chức năng hoặc hoạt động chung của Trang web, dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho họ. Người dùng đồng ý với tất cả các tiết lộ như vậy.

7.6.

Người dùng có quyền truy cập dữ liệu cá nhân do JILIHOW  nắm giữ về mình.

7.7.

Người dùng phải thông báo ngay cho JILIHOW, bằng cách sửa đổi hồ sơ của Người dùng hoặc bằng cách khác, về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin do Người dùng cung cấp tại thời điểm đăng ký và mở Tài khoản Thành viên của Người dùng.

7,8.

Để cung cấp cho Người dùng một dịch vụ hiệu quả, JILIHOW  và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của họ có thể yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng từ quốc gia này sang quốc gia khác trên toàn thế giới. Người dùng đồng ý với dữ liệu cá nhân của Người dùng được chuyển giao.

7.9.

Trong quá trình xử lý Tài khoản thành viên của Người dùng và các giao dịch liên quan, JILIHOW  có thể nhờ đến các cơ quan xếp hạng tín dụng, cơ quan phát hiện gian lận, cơ quan chống rửa tiền, những người có thể lưu giữ hồ sơ thông tin của Người dùng. Người dùng đồng ý với những tiết lộ như vậy.

7.10.

Để làm cho lượt truy cập của Người dùng vào Trang web trở nên thân thiện với người dùng hơn, để theo dõi lượt truy cập vào Trang web và để cải thiện dịch vụ, JILIHOW  thu thập một mẩu thông tin nhỏ được gửi từ trình duyệt của Người dùng, được gọi là bánh quy. Người dùng có thể, nếu muốn, tắt bộ sưu tập cookie (vui lòng tham khảo hướng dẫn trình duyệt của Người dùng để biết cách thực hiện việc này). Tuy nhiên, Người dùng phải lưu ý rằng việc tắt cookie có thể hạn chế việc Người dùng sử dụng Trang web hoặc trải nghiệm chung của họ.

7.11.

Người dùng đồng ý để JILIHOW thỉnh thoảng thông báo cho Người dùng về các thay đổi trên Trang web, các dịch vụ mới và các chương trình khuyến mãi. Nếu Người dùng không muốn nhận dữ liệu tiếp thị trực tiếp, Người dùng có thể chọn không tham gia dịch vụ đó. Người dùng có thể chọn tham gia lại để nhận tài liệu quảng cáo bằng cách gửi email cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

8. Khiếu nại

8.1.

Khiếu nại của người dùng có thể được gửi tới:

8.1.1.

JILIHOW  qua email tại support@jilihow.com/

8.1.2.

Hỗ trợ khách hàng trên support@jilihow.com/.com

8.1.3.

JILIHOW  sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng giải quyết vấn đề được báo cáo.

8.1.4.

Nếu Người dùng có câu hỏi liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, Người dùng cũng có thể liên hệ với JILIHOW  tại support@jilihow.com/ để cung cấp thông tin chi tiết về câu hỏi. Đại diện của JILIHOW  sẽ xem xét mọi giao dịch được truy vấn hoặc tranh chấp. Các quyết định do JILIHOW đưa ra là quyết định cuối cùng và ràng buộc.

9. Giới hạn trách nhiệm

9.1.

Người dùng vào Trang web và tự chịu rủi ro khi tham gia Trò chơi. Trang web và Trò chơi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

9.2.

Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của điều khoản trước đó, JILIHOW , giám đốc, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ:

9.2.1.

không đảm bảo rằng phần mềm hoặc Trang web phù hợp với mục đích của chúng;

9.2.2.

không đảm bảo rằng phần mềm và Trang web không có lỗi;

9.2.3.

không đảm bảo rằng các Trang web và/hoặc Trò chơi sẽ có thể truy cập được mà không bị gián đoạn;

9.2.4.

sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc thiệt hại nào, dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hay cách khác, phát sinh liên quan đến việc Người dùng sử dụng Trang web hoặc việc Người dùng tham gia Trò chơi.

9.2.5.

Người dùng theo đây đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ cho JILIHOW, giám đốc, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của mình không bị tổn hại đối với bất kỳ chi phí, phí tổn, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh liên quan đến việc Người dùng sử dụng Trang web hoặc tham gia các trò chơi.

10. Báo cáo phòng, chống rửa tiền

10.1.

Nếu Người dùng nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến bất kỳ Trò chơi nào của Trang web, Người dùng phải báo cáo điều này cho JILIHOW  ngay lập tức.

10.2.

JILIHOW  có thể đình chỉ, chặn hoặc đóng Tài khoản thành viên của Người dùng và giữ lại tiền nếu xảy ra nghi ngờ rửa tiền theo Đạo luật phòng chống rửa tiền.

10.3.

Mọi nghi ngờ về hoạt động rửa tiền diễn ra thông qua Trang web sẽ được báo cáo cho các cơ quan chức năng để điều tra thêm. Bất kỳ khoản tiền nào của người chơi có thể bị tịch thu bởi công ty hoặc chuyển giao cho chính quyền.

11. Vi phạm, hình phạt và chấm dứt hợp đồng

11.1.

Nếu Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của T&C này hoặc JILIHOW  có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Người dùng đã vi phạm chúng, thì JILIHOW  bảo lưu quyền, đình chỉ, đóng Tài khoản Thành viên, giữ lại bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của Người dùng (bao gồm cả tiền gửi) và áp dụng các khoản tiền đó cho bất kỳ thiệt hại nào do Người dùng gây ra.

11.2.

Nếu JILIHOW  nghi ngờ rằng Người dùng đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo khi sử dụng Trang web; hoặc vi phạm Thỏa thuận này; hoặc Người dùng có vấn đề với các chủ nợ hoặc có một tình huống bất lợi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, JILIHOW  có thể đóng băng hoặc chấm dứt tài khoản của Người dùng hoặc hủy bỏ bất kỳ cổ phần nào tại  JILIHOW có quyền quyết định tuyệt đối.

11.3.

Người dùng thừa nhận rằng JILIHOW  sẽ là người ra quyết định cuối cùng về việc liệu Người dùng có vi phạm các quy tắc hoặc điều khoản hoặc điều kiện của JILIHOW hay không. Điều này có thể dẫn đến việc JILIHOW đình chỉ hoặc cấm vĩnh viễn Người dùng tham gia vào trang web của chúng tôi.

12. Sở hữu trí tuệ

12.1.

JILIHOW  là chủ sở hữu duy nhất của nhãn hiệu JILIHOW  và logo JILIHOW . Mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu JILIHOW và biểu trưng JILIHOW  đều có thể bị truy tố.

12.2.

https://www.jilihow.com/ là URL của JILIHOW  và không được sử dụng trái phép URL này trên một trang web hoặc nền tảng kỹ thuật số khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

12.3.

JILIHOW  là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép hợp pháp các quyền đối với công nghệ, phần mềm và hệ thống kinh doanh được sử dụng trong Trang web này.

12.4.

Nội dung và cấu trúc của các trang Website của JILIHOW tuân theo bản quyền © và cơ sở dữ liệu đứng tên JILIHOW. Đã đăng ký Bản quyền. Bản quyền trong Trang web này bao gồm tất cả văn bản, đồ họa, mã, tệp và liên kết thuộc về JILIHOW  và trang web không được sao chép, truyền hoặc lưu trữ toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản của JILIHOW. Do đó, việc đăng ký và sử dụng hệ thống của JILIHOW của Người dùng không trao bất kỳ quyền nào đối với tài sản trí tuệ có trong hệ thống của chúng tôi.

12.5.

Các liên kết đến Trang web và bất kỳ trang nào trong đó không được đưa vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của JILIHOW.

12.6.

Người dùng đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc thủ công nào để theo dõi các trang web của JILIHOW  hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép trái phép nào đều có thể bị truy tố.

13. Tính nghiêm trọng

13.1

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các T&C này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi các T&C này và tất cả các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực không bị ảnh hưởng bởi sự cắt đứt đó.

14. Nhiệm vụ

14.1

JILIHOW  bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng hợp pháp Thỏa thuận này. Người dùng sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận này.

15. Toàn bộ Thỏa thuận và Khả năng Chấp nhận

15.1.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và JILIHOW  đối với Trang web và trừ trường hợp gian lận, nó sẽ thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời, dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa Người dùng and  JILIHOW  đối với Trang web này.

15.2.

Bản in của thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo và lưu giữ trong mẫu in.

bottom of page